CreArte


Herätä luovuutesi ja löydä taitelija itsestäsi!
Järjestän taidekursseja ja kerhoja kaiken ikäisille, osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta kuvan tekemisestä, sillä luovuus ei ole riippuvainen tekniikasta. Käytettävät menetelmät ovat mm. maalaaminen, piirustus ja muovailu.
Voimme iloita värien voimasta, rentoutua, saada uusia oivalluksia!

Järjestämme mm.

•Logoart-taideterapiaa tai Ekspressiivistä taideterapiaa (luova liike, draama, kirjoittaminen ja maalaaminen)
•Taidekerhoja lapsille ja aikuisille
•Luovia TYKY-päiviä yrityksille Paraisten kauniissa saaristossa
•Erilaisia räätälöityjä luovia työpajoja

Ekspressiivinen taideterapia pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan ihminen on itse oman elämänsä asiantuntija. Terapiaa tarvitaan, kun ihminen ajautuu umpikujaan, toimimattomiin ihmissuhteisiin, joutuu kriisiin, mistä ei selviä omin voimin tai sairastuu psyykkiseen sairauteen. Terapian tarkastelukulma on fenomenologinen, mielenkiintoisia ilmiöitä tutkiva ongelma-ajattelun sijasta. Taiteellista työskentelyä tarkastellaan analogisena elämän kanssa. Ekspressiivinen taideterapia on monitaiteinen ja työskentely on taiteiden välistä.
Ekspressiivinen taideterapia painottaa luovuuden ja taiteen merkitystä ja niiden mahdollisuuksia löytää ja luoda uusi ratkaisuja. Asiakkaan ei tarvitse olla taiteellisesti lahjakas tai taitava voidakseen työstää asioitaan taiteen avulla.

Taideterapiassa sekä taidekursseilla voimme iloita värien voimasta, rentoutua, saada uusia oivalluksia!

Aukioloajat

Sopimuksen mukaan.

Yhteystiedot

Kårlahdentie 234, 21610 Kirjala

+358 40 718 8361

tove.bornemann@gmail.com

CreArte verkkosivu